CEFNOGI CYMUNEDAU CYMRU

Gadewch rodd yn eich ewyllys

 

Mae ein dyfodol yn ein dwylo ni. Mae Cymru yn wlad gyfoethog o ran treftadaeth a diwylliant. Rydym yn genedl o gymunedau gwydn sydd â thraddodiad hir o ddod o hyd i atebion i anghenion cymdeithasol yn eu cymdogaethau. Trwy adael rhodd yn eich ewyllys, gallwch edrych ar ôl y Gymru yr ydych garu. Bydd y dewis a wnewch heddiw yn helpu i wella bywydau yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd eich cymynrodd yn ffurfio rhan o'r unig gronfa waddol cenedlaethol ymroddedig yn Gymru. Pob blwyddyn fydd grantiau yn cael ei rhoi ar draws pum thema wahanol. Bydd eich etifeddiaeth yn ddiogel a bydd yn parhau i dyfu ar gyfer y cenedlaethau tra hefyd yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau ar draws Cymru ar unwaith.

Mae eich cymorth yn hanfodol i gymunedau Cymru. I gael gwybod mwy mae croeso i chi gysylltu â: Mari-Wyn Elias-Jones, Rheolwr Datblygu ar ffôn: 02920 379580 neu e-bostiwch: sian@cfiw.org.uk