CEFNOGI CYMUNEDAU CYMRU

Gadewch i ni wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd

Mae’r Gronfa i Gymru yn gwneud gwahaniaeth nawr ac yn y dyfodol, trwy annog pobl i roddi er mwyn ariannu prosiectau cymunedol ar hyd a lled Cymru.  Ar hyn o fryd os ydych am roi heddiw fydd eich rhodd yn cael ei ddyblu diolch i'r Gronfa Loteri Fawr.

Gan gysylltu’r bobl sy’n poeni gyda’r achosion sydd o bwys, mae’r Gronfa’n meithrin cymuned fywiog o roddwyr y mae eu rhoddion - o bob maint - yn meithrin diwylliant, treftadaeth ac amgylchedd Cymreig, a gwella bywydau trigolion ar hyd a lled Cymru.

 

 

Ymunwch efo'r Gronfa i Gymru heddiw i fod yn rhan o rywbeth mawr heddiw am cymunedau fach yn y dyfodol.

SUT RYDYM YN GWNEUD GWAHANIAETH

Diwylliant a...

Diwylliant a Threftadaeth

DARLLEN MWY

Iechyd

Iechyd

  Gwella iechyd corfforol a meddyliol Cefnogi bywydau'r ...

DARLLEN MWY

Yr Amgylched...

Yr Amgylchedd

Diogelu amgylchedd unigryw Cymru   Mae ein gwlad yn un b...

DARLLEN MWY

Cymunedau

Cymunedau

Rydym yn byw mewn cyfnod economaidd anodd. Yn aml, grwpiau cymu...

DARLLEN MWY

Pobl Ifanc

Pobl Ifanc

Meithrin hyder a gorwelion plant a phobl ifanc.   Mae un...

DARLLEN MWY

NEWS

Lleisiau Cymraeg ... - 28/04/2016

 Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cy...

DARLLEN MWY
Lleisiau Cymraeg llawn ysbrydoliaeth o’r ochr arall i Gefnfor Iwerydd: Cymdeithas Cymru-Ariannin - Patagonia, Yr Ariannin

Mae plant Cymreig... - 28/04/2016

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf e...

DARLLEN MWY
Mae plant Cymreig yn Llundain yn rhannu hanesion gwerin gyda’u byd! Ysgol Gymraeg Llundain – Llundain, Lloegr

Mae aelodau’r Clw... - 28/04/2016

 Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cy...

DARLLEN MWY
Mae aelodau’r Clwb Cinio’n rhannu’u syniadau a’u hanesion gyda phobl hŷn yng Ngogledd Cymru: Clwb Cinio Llai – Wrecsam, Gogledd Cymru

Dod â chymuned o ... - 28/04/2016

 Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cy...

DARLLEN MWY
Dod â chymuned o Americanwyr Cymreig ynghyd: Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig – Ohio, UDA

Dadebru amgylched... - 27/04/2016

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf e...

DARLLEN MWY
Dadebru amgylchedd diwydiannol De Cymru: Grŵp Cadwraeth Camlas Pontypridd - Pontypridd, De Cymru