CEFNOGI CYMUNEDAU CYMRU

Gadewch i ni wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd

Mae’r Gronfa i Gymru yn gwneud gwahaniaeth nawr ac yn y dyfodol, trwy annog pobl i roddi er mwyn ariannu prosiectau cymunedol ar hyd a lled Cymru.  Ar hyn o fryd os ydych am roi heddiw fydd eich rhodd yn cael ei ddyblu diolch i'r Gronfa Loteri Fawr.

Gan gysylltu’r bobl sy’n poeni gyda’r achosion sydd o bwys, mae’r Gronfa’n meithrin cymuned fywiog o roddwyr y mae eu rhoddion - o bob maint - yn meithrin diwylliant, treftadaeth ac amgylchedd Cymreig, a gwella bywydau trigolion ar hyd a lled Cymru.

Rydych chi’n dewis y thema yr ydych yn dymuno’i chefnogi ac mae grantiau’n cael eu rhoddi bob blwyddyn o’r Gronfa i Gymru, i gwrdd ag anghenion lleol. 

Rhowch nawr drwy tecstio RHOI05 a'ch rhodd i 70070

Pam rhoi i'r Gronfa i Gymru?

Mae mwy na 30,000 o grwpiau cymunedol ac elusennau yng Nghymru, sy’n atgyfnerthu eu cymunedau ac sy’n cwrdd ag anghenion lleol – ar gyllideb fach iawn neu yn wirfoddol yn aml.  Maent yn deall eu sialensiau a’u huchelgeisiau, ac maent yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â materion allweddol a chyflawni dyheadau pobl yn eu cymdogaethau.

Mae 85% o roddion elusennol yn mynd i 5% o elusennau yn unig: mae hyn yn dangos fod pobl yn ei chael hi’n anoddach rhoddi i fudiadau cymunedol llai ac mae’n golygu bod grwpiau sy’n gwneud gwahaniaeth mawr yn lleol, yn colli allan ar haelioni pobl.  Mae’r Gronfa i Gymru yn galluogi pawb sy’n poeni am Gymru i roi eu rhoddion at ei gilydd -  i helpu pobl sy’n gweithio ar lefel sylfaenol, er mwyn cyflawni newid parhaol yn eu cymunedau eu hunain.   

Ymunwch efo'r Gronfa i Gymru heddiw i fod yn rhan o rywbeth mawr heddiw am cymunedau fach yn y dyfodol.

SUT RYDYM YN GWNEUD GWAHANIAETH

Diwylliant a...

Diwylliant a Threftadaeth

DARLLEN MWY

Iechyd

Iechyd

  Gwella iechyd corfforol a meddyliol Cefnogi bywydau'r ...

DARLLEN MWY

Yr Amgylched...

Yr Amgylchedd

Diogelu amgylchedd unigryw Cymru   Mae ein gwlad yn un b...

DARLLEN MWY

Cymunedau

Cymunedau

Rydym yn byw mewn cyfnod economaidd anodd. Yn aml, grwpiau cymu...

DARLLEN MWY

Pobl Ifanc

Pobl Ifanc

Meithrin hyder a gorwelion plant a phobl ifanc.   Mae un...

DARLLEN MWY

NEWS

Lleisiau Cymraeg ... - 28/04/2016

 Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cy...

DARLLEN MWY
Lleisiau Cymraeg llawn ysbrydoliaeth o’r ochr arall i Gefnfor Iwerydd: Cymdeithas Cymru-Ariannin - Patagonia, Yr Ariannin

Mae plant Cymreig... - 28/04/2016

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf e...

DARLLEN MWY
Mae plant Cymreig yn Llundain yn rhannu hanesion gwerin gyda’u byd! Ysgol Gymraeg Llundain – Llundain, Lloegr

Mae aelodau’r Clw... - 28/04/2016

 Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cy...

DARLLEN MWY
Mae aelodau’r Clwb Cinio’n rhannu’u syniadau a’u hanesion gyda phobl hŷn yng Ngogledd Cymru: Clwb Cinio Llai – Wrecsam, Gogledd Cymru

Dod â chymuned o ... - 28/04/2016

 Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cy...

DARLLEN MWY
Dod â chymuned o Americanwyr Cymreig ynghyd: Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig – Ohio, UDA

Dadebru amgylched... - 27/04/2016

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf e...

DARLLEN MWY
Dadebru amgylchedd diwydiannol De Cymru: Grŵp Cadwraeth Camlas Pontypridd - Pontypridd, De Cymru

 Leave your mark