CEFNOGI CYMUNEDAU CYMRU

Rhoddi

Diolch am ddathlu eich cariad am Gymru drwy roi i'r Gronfa i Gymru. Mae rhoddion yn mynd i'r achosion rydym ni gyd yn pryderu am, gan wneud gwahaniaeth i gymunedau ac unigolion, nawr ac yn y dyfodol.  Mae'r Gronfa yn rhoi grantiau i fudiadau a phrosiectau cymunedol yng Nghymru, ac yn defnyddio pum thema i wneud hynny: pobl ifanc, y gymuned; iechyd; diwylliant; a'r amgylchedd.  Drwy gyfrannu at Gronfa i Gymru, byddwch yn ymuno â chymuned o bobl sy'n caru Cymru, sy'n cefnogi gweithredu gwirfoddol lleol ac sy'n deall gwerth rhodd sy'n parhau i roi.

Cyfrannwch i'r Cronfa i Gymru heddiw ac mi fydd Sefydliad Waterloo yn dwblu'r rhodd £ am £, a felly dwblu ein effaith dros Gymru!

SUT MAE'N GWEITHIO?

Rydych yn gallu rhoi unwaith neu sefydlu direct debit i roi yn rheolaidd.* Bydd eich rhodd yn cael effaith ar unwaith ar yr un pryd a chael effaith tymor hir ar gymunedau yng Nghymru. Diolch!

 

 

 

Pam na wnewch chi enwi'r Gronfa i Gymru yn eich ewyllys? Bydd anrheg yn eich ewyllys yn gadael effaith parhaol i bobl a chymunedau yng Nghymru. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

*Mae rhoi ar-lein yn ddiogel a hawdd. Ond, os ydych chi eisiau roi drwy'r post, rhowch alwad i ni ar 02920 379580 a gofynnwch am ffurflen rhoi. Cofiwch i lenwi'r ffurflen Gift Aid er mwyn cynyddu eich rhodd i'r Gronfa i Gymru o 25c i bob £1 rydych yn rhoi.